Ambassadør

Natthauken IL

Night Hawk er et o-løp som er eid av idrettslaget Natthauken IL. Natthauken IL sitt formål er å arrangere Night Hawk med hjelp av idrettslagets medlemmer og andre o-klubber. Overskuddet går til arrangørklubber, veldedige formål i o-idretten og videre drift av Night Hawk.

For å øke antall deltagere i arrangementet trenger vi Night Hawk ambassadører.

Night Hawk Ambassadør

Night Hawk Ambassadør er Night Hawk sitt program for frivillige. Alle Night Hawk ambassadører vil få medlemskap i vårt idrettslag Natthauken IL.

Som ambassadør bidrar du til gjennomføringen av Night Hawk på den måten som passer deg best. Noen jobber dugnad hele året, andre jobber dugnad kun under arrangementet, enkelte løser en enkelt oppgave og noen løper orientering på et av våre stafettlag.

Den som bidrar vil få igjen for dette i form av forskjellige goder som gratis tøy, sko, utstyr, og dekning av løpskostnader.

Bli Night Hawk Ambassadør

Har du lyst til å bli en Night Hawk ambassadør sender du en e-post til natthauken@gmail.com med en kort tekst om deg selv samt hva du ønsker å bidra med.