Innbydelse

Stafetten for alle!

Klubbtur til Night Hawk på Ringerike

20-21 august

 Natthauken, Ringerike O-lag og Fossekallen IL inviterer til Night NIGHT HAWK STAFETT (natt + dag)

•    Women: 6 etapper, 3 + 3

•    Men: 8 etapper, 4 + 4

•    Girls: 4 etapper, 2 + 2 (D12-16, C/B-nivå)

•    Boys: 4 etapper, 2 + 2 (H12-16, C/B-nivå)

•    Masters Women: 3 etapper, 1 + 2 (D35+  sum alder minimum 135)

•    Masters Men: 3 etapper, 1+2 (H35+ sum alder minimum 135)

•    Open: 4 etapper, 2 +2 (fri alder fri mix, C/B-nivå)

•    Kids Stjernenatt lørdag, for barn, ind. fellesstart

•    Kids Eventyr søndag, for barn, ind. fellesstart

Ugaflet og C nivå i Girls-, Boys- og Open-klassen på nattetappene. Ugaflet N-nivå i Kids

 INDIVIDUELLE KLASSER (lsøndag.)

Åpen A lang

Åpen A kort

Åpen C

Åpen N

Arena

Ringkollen skistadion, Ringkollen, Ringerike. Merket fra Rv 241 ved Klækken hotel.

Program

Lørdag 20. august

18:00      Arena, løpskontor og servering åpner

19:00 – 21.30: Utlevering av emiTag og GPS

19:45      Night Hawk Kids Stjernenatt, fellestart

21:30      Night Hawk første fellesstart

01.00      Siste løper i mål

Søndag 11. august

08.00 – 10.00: Frokost på Ringkollstua, (må forhåndsbestilles)

09.00      Arena, løpskontor og servering salg åpner

09.00 – 11.30 Utlevering av emiTag og GPS

10.00      Night Hawk Kids Eventyr, fellesstart

10.10      Første jaktstart Night Hawk Relay

11.00 – 13.00: Fri start individuelle klasser

15.00      Premieseremonier

Mer detaljert tidsplan kommer senere i PM.

Terreng

Lørdag: Terrenget er i hovedsak grovkupert med noen større åser og større myrpartier. Granskog preger liene, mens det er stor grad av halvåpen furuskog i myrområdene og oppe på åsene. Noen stier og skitraseer skjærer gjennom terrenget, og nær samlingsplass er det et nettverk av lysløyper og opparbeidete skiløyper. Terrenget har god løpbarhet.

Søndag: Terrenget er mer småkupert og mer detaljrikt enn lørdag. Vegetasjonen består i hovedsak av gran og furu og litt bjørkeskog i noen åser.  Nær samlingsplass er det et nettverk av lysløyper og opparbeidete skiløyper. En finner også noen stier og skitraseer i løpsområdet. Terrenget har god løpbarhet.

Vi viser til konkurransereglenes bestemmelser om sportslig opptreden, og spesielt 12.2.1. om at en deltaker i o-løp ikke må forsøke å skaffe seg kjennskap til løpsområdet ved rekognosering før konkurransen.

Klasser og løypelengder Night Hawk Relay

Women (D17-)

•   6 etapper: Natt: 4,5 – 4,5 – 6,0 km / Dag: 5 – 4,5 – 6 km 

Nattetappene har fellesstart. Jaktstart søndag.

Men (H17-)

•   8 etapper: Natt 6 – 6 – 7 – 9 km / Dag: 6 – 6 – 5 – 8 km

Nattetappene har fellesstart. Jaktstart søndag.

Masters Women (D35+ minimum 135 år totalt)

•   3 etapper: Natt: 4 km / Dag: 3 – 5 km

Nattetappen har fellesstart. Jaktstart søndag

Masters Men (H35+ minimum 135 år totalt)

•   6 etapper: Natt: 4,5 km / Dag: 4 – 6 km

Nattetappene har fellesstart. Jaktstart søndag.

Girls (D12-16)

•   4 etapper: Natt 3,5 – 3,5 km / Dag: 3,5 – 3,5 km

•   Nattetappene har C-nivå, og er samme løype for begge etapper slik at løperne kan løpe sammen

•   Dagetappene er gaflet og har B-nivå.

Nattetappene har fellesstart. Jaktstart søndag.

Boys (H12-16)

•   4 etapper: Natt 3,5 – 3,5 km / Dag: 3,5 km – 3,5 km

•   Nattetappene har C-nivå, og er samme løype for begge etapper slik at løperne kan løpe sammen

•   Dagetappene er gaflet og har B-nivå.

Nattetappene har fellesstart. Jaktstart søndag.

Open 2+2 (fri alder fri mix)

•   4 etapper: Natt 3,5 – 3,5 km / Dag: 3,5 km – 3,5 km

•   Nattetappene har C-nivå, og er samme løype for begge etapper slik at løperne kan løpe sammen

•   Dagetappene er gaflet og har B-nivå.

Nattetappene har fellesstart. Jaktstart søndag.

Night Hawk Kids Stjernenatt lørdag

Night Hawk Kids Eventyr søndag

• 2-3 km fellesstart med innlagte opplevelser

• Medaljer til alle deltagere

• 5-12 år, foreldre kan gjerne følge de yngste

Individuelle klasser søndag  (nivå)

Åpen A lang   ca 6 km                                       A

Åpen A kort   ca 3 km                                       A

Åpen C            ca 3 km                                        C

Åpen N           ca  2 km                                        N

• Fri start søndag 11.00 – 13.00

• Egen påmelding i Eventor

Forbehold om inntil 10% avvik på alle oppgitte løypelengder.

Stemplingssystem

Emit touch-free i alle klasser.

Premiering

Premier i alle stafettklasser. Uttrekkspremier i individuelle løyper

Matservering og overnatting

Stort utvalg. Varm mat lørdag og søndag.

Frokost søndag morgen bestilles på forhånd i eventor.

Vi tilbyr overnatting på hardt underlag fra lørdag til søndag på Ringkollkapellet nært arena.

Overnatting i eget telt nært arena

All overnatting og frokost bestilles i Eventor.

Spørsmål vedr overnatting rettes til e-post:  kar-st@online.no

Trafikk og parkering

Bomvei kr 45,- for enkeltpassering. Automatbom med skiltlesing.  www.youpark.no.

Betaling innen 48 timer etter passering for å unngå fakturagebyr.

Parkering 200 m fra samlingsplass.

Påmelding

All påmelding skal skje i Eventor.

Utenlandske klubber skal også melde seg på i Eventor.

Påmelding åpnes 10.06.2022

Startkontingent etc.                        Frister

Night Hawk Relay                                 30.6      14.8    Arena

Women 3+3                                            2400     2600            x

Men 4+4                                                   3200     3400            x

Girls 2+2                                                   1200     1400     1600

Boys 2+2                                                   1200     1400     1600

Masters Men 1+2                                1200     1400

Masters Women 1+2                        1200     1400            x

Grand Master Men 1+2                   1200     1400            x

Open 2+2                                                 1200     1400     1600

Individuelle løp                                                                             

Søndag  17 år +                                                      200       250

Søndag  til og med 16 år                                   100      100                       

Kids Stjernenatt                                     200       200

Kids Eventyr                                             200       200

Betaling

Klubbene vil bli fakturert etter løpet.

Hovedarrangører

Natthauken IL, Ringerike O-lag og Fossekallen IL

Daglig leder:           Ole Grini Johansen +47 92093253

Løpsleder:               Kari Strande +47 90996515

Løypeleggere:        Lars Inge Arnevik og Anders Beyer Bratlli

Kontrollører:         Lars Enerhaugen

Hjemmeside:          www.nighthawk.no

Facebook:               www.facebook.com/nighthawkrelay

Instagram/Twitter: @nighthawkrelay / #nighthawkrelay

Informasjon:         natthauken@gmail.com

Mobil:                      + 47 92093253