Kroken "1979"

Krokskogstafetten 1979 ble arrangert over en ganske tradisjonell lest.

Start på Kleivstua og første veksling på Sollihøgda. Her var det altså to korte etapper. Fjerde etappe gikk fra Sollihøgda til toppen av bakkene vest for Vestmarkssetra, den gjorde gjerne det, eller det var veksling noe lenger inn på bomveiene i Vestmarka.

Denne etappen gikk under navnet "Høsteland-etappen" fordi Geir Høsteland, norsk mester i 1972, ved flere anledninger avgjorde stafetten for Botne, senere Nordpil , på denne etappen. Det finnes, og fantes både gode og dårlige terrengpartier i traseene for "Krok'en", men første del av denne etappen bød på skikkelig "grisete terreng".

Mye lauvskog, gjerne rogn!!!, og så mye forsøk på å framstille løpbarhet var det ikke på kartene den gangen.

Det er de som har spurt meg om hvordan vi fant fram på slike "halvsynfarte" kart, og sannheten var vel at det gikk sånn passe. Men vi holdt hardt i plankekompasset og brukte sikre utgangspunkt. Min etappetid tyder på forsiktig navigereing med solid sikkerhetsmargin.
Merkelig nok har ikke Høsteland løpt så fort denne gangen, han er klart slått av Oppsals "slugger" Henry Johansen.

Egentlig er jeg litt overrasket over at Henry var såpass god så sent som i 1979, han var egentlig best tidlig på 1970-tallet. Men han var jo trener for Yngvar Christiansen, Tore Sagvolden & Co og har tydeligvis trent noe sjøl også det året.

Del 2 gikk på Grønland-kartet og det var mye bedre synfart. Henry har altså brukt 67 på 11 km i dette terrenget, det er ganske rått. Det er mye dårlig bånn her også.

Disse stafettetappene fikk stor betydning for utviklingen av den løpsstyrken som kjennetegnet norske o-løpere i denne epoken.

Merk at det også stort sett var "ekte klubblag" den gangen og det var mange av dem.Krok'en var en av vårstafettene som inspirerte til iherdig vintertrening, de fleste klubber hadde 20-25 løpere på vintertreningene. De treningene handlet om løping, stort sett.

- Hans L. Werp 23.04.12.

Terje Kopperud (1976)

4. etappe

Kommentarer og kart fra Per Kristian Ekeberg

Sender kart fra 4. etappe fra 1979 da det var bare en etappe fra Sollihøgda til Vestmarksetra (Tranby).
Første del på Bærum Skiklubs kart Høgbrennåsen (synfart av Marit Økern Jensen) og siste del på Tyrvings kart Grønland. Det begynte å komme grønt på kartene i siste halvdel av 70-tallet og Grønlandskartet var i så henseende moderne. Terrenget var tungt den gang også. Det var første gangen jeg løp i Vestmarka og jeg fant fort ut at det lønte seg å løpe rundt på sti.
Legg merke til den originale væskeposten mellom post 4 og 5.
Jeg løp for Løten IL den gangen og husker at jeg løp stort sett alene et stykke etter teten. Jeg husker ikke plassering eller tid, men har notert 80 min. med høy intensitet i treningsdagboka.

- Per Kristian Ekeberg

Del 1 fra 4. etappe 1979.

Fra Per Kristian Ekeberg

Del 2 av 4. etappe 1979 fra Per Kristian Ekeberg.

Start: Skoglund

Mål: Vestmarksetra

6. etappe:

6. etappe 1979