Krokskogen eller Krokskauen er et skogområde som er delt mellom kommunene Hole, Bærum, Ringerike og Oslo.

Høyeste punkt er Oppkuven på 703,6 meter over havet.

Her finner du Skiforeningens beskrivelse og turforslag.

Geologi

Krokskogen er bygget opp av lava fra minst 13 vulkanutbrudd. Krokskogen-Kolsås-Nittedal lavaprovins ble dannet i riftstadie seks. Krokskogstupet er bygget opp av rombeporfyr.

Kulturminner

Kongeveien fra Oslo til Bergen ble ferdigstilt over Krokskogen i 1807 av Peder Anker.

You don't understand norwergian? Use Google Translate!

Krokskogen har norges flotteste natur!
— Populær turgåer
Krokkleiva har inspirert diktere og malere mer enn kanskje noen annen naturseverdighet i Norge
— The European Union and Hole kommune