Map & Terrain description

The Competition map:  

Name: Vestmarka. 1:10.000, 5m. 

Map Maker: Eystein Weltzien.  

Course Planner Night Hawk 2013: Rolf Mauritz Pedersen  (Asker SK)


Terreng:

Vestmarka byr på et realt skogsterreng. Vegitasjonen består hovedsakelig av ny og gammel granskog.

Kuperingen veksler fra bratte skrålier, flate kollepartier og store myrer. Enkelte veier og stier deler terrenget.

Området rundt arena på Gupu er knutepunkt for skiløyper, mens terrenget forøvrig er relativt stifattig. 

Terrain:

Vestmarka offers real forest orienteering in the heart of Bærum, Oslo. Vegetation is mainly spruce. 

The terrain differs between hillsides, flat areas with small heights and big marshes. Some roads and paths divides the terrain.

The terrain close to the TC is a gathering point for cross country (skiiing) tracks and has a lot of big paths. The rest of the terrain has only a few minor paths.


Løypeleggers ord

Terrengets beskaffenhet gjør at du vil oppleve varierende grad av kupering og løpbarhet underveis. Partiene med gammelskog innbyr til høy fart med god løpbarhet og god sikt, mens de mer tettvokste partiene er krevende både løpsteknisk og o-teknisk - spesielt på natterstid.

Tips: Dette terrenget favoriserer den stødige og gode orienteringsløperen som mestrer tempoveksling og orientering med redusert sikt. "Teknisk utmanande" er betegnende i begrepets rette forstand. Men ikke bli skremt! Løypelegger ønsker at du skal få en god opplevelse i skogen, noe som er reflektert i /reflekteres i løypeleggingen :)

 

Words from the course setter

You will experience variable kinds of runability throughout the course. The parts with old forest offers good sight and high runability, and the parts with new forest and hillsides is more dense and difficult and will slow you down.

Tip: Read your map and adjust the speed accordingly and you will succeed, otherwise you will probably fail. But don't be frightened. The course setters goal is for you to have a good time, and the courses reflects that :)

 


Kartet

Kartet er i skala 1:10000 med 5m ekvidistanse for alle klasser og etapper. Kartet er synfart av den erfarne løper og karttegner, Eystein Weltzien. 

Eysteins kart kjennetegnes av god lesbarhet og med lav detaljeringsgrad. 

Et godt tips er: Alt på kartet finnes i terrenget. Ikke alle små detaljer i terrenget finnes på kartet

Eystein tegner o-kart for bruk i konkurransefart.

Sterk vind har gitt vindfall i mindre partier i skogen. Disse er ikke merket på kartet, men løypene er lagt på en måte som skaper rettferdighet. Men unntak av dette reflektere kartet løpbarheten godt.

 

The Map

The map is scaled 1:10000 with equidistant of 5 meters for all classes and legs. The map is drawn by the legendary runner and map-drawer, Eystein Weltzien.

Eystein's maps is recognized by good readability and a low level of details. 

A good tip is: Everything on the map you can find in the terrain. Not all small objects in the terrain is added to the map

Eystein makes his o-maps for use in competition speed.

Heavy wind has caused windfalls i minor parts of the forest. This is not marked on the map, but the course is set in a way that makes the competition fair. The map reflects the runability well except for the windfalls.

 


Old maps of the competition area:  

  • 1976:  North part of the competition area
  • 1996: Map used for World Cup at Gupu in 1996. Se image below
  • 2006: Name: Gupu. See image below
  • 2013: Name: Vestmarka. The competition map Night Hawk 2013.

Ingunn Vari has put out a DOMA-Map from a training she did in the terrain July 2012. See it below.

Images:  

Vestmarka 1996.  

This map covers the whole embargoed are of Night Hawk 2013.

This is the competition map for World Cup 1996

Vestmarka 2006

A training by a recreational runner July 2012.    This map covers only parts of the embargoed area. The arena is just north east of this map.     Description here: http://www.tiborv.net/maps/show_map.php?user=Ingunn&map=660   

A training by a recreational runner July 2012.  

This map covers only parts of the embargoed area. The arena is just north east of this map.   

Description here: http://www.tiborv.net/maps/show_map.php?user=Ingunn&map=660

 


Forest Films

See film from where we have run 2 of the actual legs from the relay:

This is one of the terrain types. Big, old forest!

This is one of the terrain types. Big, old forest!