Night Hawk Bedrift & Mosjon

Orientering er mer enn en eliteidrett. Orientering er en aktivitet for alle som liker naturen!

Digger du Marka24 eller baskerløp? Har du prøvd Tur-Orientering eller Stolpejakten? Synes du Råskinnet er fasinerende, og du synes grusveier og gateløp blir for sterilt?

Da blir Night Hawk en opplevelse utenom det vanlige!

Velkommen!


Om Night Hawk Bedrift & Mosjon

 • Night Hawk er en stafett med nattetapper fredag klokken 22 og dagetapper lørdag klokken 12.
 • Det er 3-6 personer på hvert lag.
 • Opplev både natt og dag: du kan løpe både natt og dagetapper for samme lag.
 • Natt: alle 3 på laget starter samtidig og gjennomfører sammen som et lag. En sosial og spesiell opplevelse å bevege seg gjennom naturen på natta. Alt du trenger en en hodelykt!
 • Start på natta: Nattetappene starter samtidig med Night Hawk Damer starten, klokken 22:20. Felles jogg fra Øvreseterstjern til startplass klokken 21:50.
 • Dag: 3 etapper etter hverandre. Hjelp hverandre rundt, eller vent i målområdet på vekslingen.

Ved at man gjennomfører Night Hawk sammen, som en gruppe, er det veldig sosialt og trygt.

Usikker på hvordan utstyr som kreves? Se utstyrs-siden!

Etapper og løyper

 1. Natt, 4,7km, naturopplevelse
 2. Natt, 4,7km, naturopplevelse
 3. Natt, 4,7km, naturopplevelse
 4. Dag, 4km, sosialt
 5. Dag, 4km, sosialt
 6. Dag, 4km, sosialt

Hvert lag kan ha 3 - 6 løpere. De 3 som løper nattetappene sammen kan også løpe dagetappene.

1, 2 og 3 etappe starter samtidig fredag klokken 22. Gjennomfør sammen som et team. Hva med å verve en aktiv o-løper til laget som guide?

4, 5 og 6 etappe går etter hverandre som en vanlig stafett. Start fra klokken 12. Dere kan hjelpe hverandre rundt, eller løpe etappene individuelt og heie på hverandre fra arena ved Øvresetertjern.